Kategori Hemautomationsserier

Home Assistant Dashboard

Allt som man bygger ut husets smarta del men även att mognadsgraden i användandet ökar så förändras behovet. Från att det var kul att kunna tända och släcka varje lampa manuellt i mobilen till att huset faktiskt ska sköta det mesta själv. Eller åtminstone att man inser att det kanske inte är lampan i sig man vill styra utan snarare vad man gör.

Hemma & Borta & Sov

Automatisera så huset vet om det ska vara i status hemma, borta, sov, semester eller borta läge, ja nästan allt ska huset veta (och helt automatiskt). För att detta ska fungera bra och snyggt passar vi på att gå igenom…