Custom event och subflows – Del 3

I del tre av denna serie kommer vi snygga till flödena ytterligare genom att hämta våra custom events med ett subflow. När vi är klara med denna del så kan vi helt separera triggers från logik på ett riktigt snygg sätt. Förutsättningen för detta inlägg är att ni läst (minst) följande inlägg: https://frosenlind.se/hemautomation/custom-event-och-subflows-med-home-assistant-och-node-red-del-2/ För att sammanfatta tidigare inlägg Vi skapade ett subflow med en input och en output Vi skickade ett custom event med den data vi skickat in till vår nod Vi angav ett ID och möjlighet till ett sub id