Namngivning av entiteter i Home Assistant

En nyfiken läsare hade uppmärksammat, men inte riktigt förstått, det system jag använder för namngivning av mina entiteter. Eftersom intresset fanns så tänkte jag redogöra lite kort hur jag tänker.