Etikett Node-Red

Inlägg som handlar om eller delvis om Node-Red taggas med detta. Detta är en ganska bred kategori och söker du något speciellt är detta inget bra ord att söka på.

Home Assistant Dashboard

Allt som man bygger ut husets smarta del men även att mognadsgraden i användandet ökar så förändras behovet. Från att det var kul att kunna tända och släcka varje lampa manuellt i mobilen till att huset faktiskt ska sköta det mesta själv. Eller åtminstone att man inser att det kanske inte är lampan i sig man vill styra utan snarare vad man gör.